aluzja


aluzja
aluzja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. aluzjazji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'świadome pośrednie nawiązanie do czegoś, skierowane do adresata, który powinien je dostrzec i rozszyfrować; sens wyrażony nie wprost; wzmianka, napomknienie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zrozumieć aluzję. Znacząca aluzja. Aluzja literacka. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyrażona pośrednio przymówka, przytyk, złośliwość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czynić aluzje pod czyimś adresem. Uszczypliwa aluzja. <fr. z łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aluzja — ż I, DCMs. aluzjazji; lm D. aluzjazji (aluzjazyj) «wzmianka, napomknienie, mające wywołać określone skojarzenia; danie do zrozumienia, poruszenie jakiejś sprawy nie wprost; także przymówka, przytyk do kogoś lub czegoś» Niejasna, wymowna,… …   Słownik języka polskiego

  • pieprzyk — Anegdota, historia, dowcip itp. z pieprzykiem «anegdota, historia, dowcip itp. z frywolną, pikantną aluzją, pointą» …   Słownik frazeologiczny

  • aluzyjny — «będący aluzją, zawierający aluzje; posługujący się aluzjami» Poezja, sztuka aluzyjna. Przedstawiać coś w aluzyjny sposób …   Słownik języka polskiego

  • annominacja — ż I, DCMs. annominacjacji; lm D. annominacjacji (annominacjacyj) lit. «figura stylistyczna polegająca na zestawianiu wyrazów o podobnym brzmieniu a innym znaczeniu; aluzja oparta na podobieństwie wyrazów, jednakowym brzmieniu wyrazu pospolitego i …   Słownik języka polskiego

  • kropka — ż III, CMs. kropkapce; lm D. kropkapek 1. «znak graficzny w kształcie okrągłej plamki; punkt» a) «znak interpunkcyjny stawiany na końcu zdań oznajmujących, po wyrazach skróconych i po cyfrach, oznaczających liczebniki porządkowe» ∆ Trzy kropki… …   Słownik języka polskiego

  • napomknienie — n I 1. rzecz. od napomknąć. 2. lm D. napomknieniemknień «wzmianka, aluzja» W liście znalazł kilka napomknień o planowanej podróży …   Słownik języka polskiego

  • pieprzyk — m III, D. a a. u, N. pieprzykkiem; lm M. i 1. zdr. od pieprz w zn. 2. ◊ Anegdota, historia, dowcip itp. z pieprzykiem «anegdota, historia, dowcip itp. z frywolną, pikantną aluzją, pointą» ◊ Dodać czemuś pieprzyka «ożywić coś, dodawszy jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • plaga — ż III, CMs. pladze; lm D. plag «klęska, nieszczęście, dopust, kara» Plaga dżumy. Plaga komarów. Szczury są plagą miasta. Bezdomne psy stały się plagą. ◊ Plaga egipska «o czymś, o kimś bardzo dokuczliwym, uciążliwym, nieznośnym (aluzja do klęsk,… …   Słownik języka polskiego

  • półsłówko — n II, N. półsłówkokiem; lm D. półsłówkowek 1. «małe, krótkie, pojedyncze słowo; monosylaba» Odpowiadać komuś półsłówkami. Zbywać kogoś, jakiś temat półsłówkami. Rzucać półsłówka. 2. «znaczące słówko; aluzja, niedopowiedzenie» Mówić o czymś… …   Słownik języka polskiego

  • przytyk — m III, D. u, N. przytykkiem; lm M. i «złośliwa aluzja; docinek, przycinek» Złośliwy przytyk. Osobiste przytyki. Robił przytyki do jego rodziny. Pozwolić sobie na przytyki pod czyimś adresem …   Słownik języka polskiego